Slimmer werken met data

Marcel Zondervan, manager Digitale Innovatie & Transformatie van Woonstad Rotterdam.

Als je mij zou vragen wat het gouden spoor voor een woningcorporatie is, dan is dat business intelligence. Met het slim benutten van data ga je het verschil maken met hoe het nu gaat. En ook het verschil maken in de volgende stap van je organisatieontwikkeling. Met data kun je heel goede dingen doen, wat noodzakelijk is voor een corporatie van onze omvang.”

Marcel Zondervan, manager Digitale Innovatie & Transformatie van Woonstad Rotterdam, is een bevlogen denker en doener als het gaat om digitale ontwikkelingen. In de tien jaar dat hij bij Woonstad werkt, heeft Marcel de beweging meegemaakt van decentrale informatieverwerking naar centrale informatievoorziening waar de CNS-tooling heel geschikt voor was. “Daar zijn mooie rapporten uitgerold, maar wel in de historisch klassieke opzet van ‘wat hebben we gepresteerd?’ Een proces van verantwoorden dus. Niet echt gericht op analyse of vooruitkijken.”

De volgende stap was daarom het gaan analyseren van de data. “De laatste twee jaar zijn we binnen Woonstad begonnen met wat we het slimmer werken noemen. Dan kom je op het terrein van business intelligence, en gaat informatie je helpen om het werk slimmer te doen. Met de instroom van jonge mensen die dataverwerking in de vingers hebben, is er meer leven gekomen in die ambitie”, aldus Marcel die samen met CNS ook werkt aan de verbetering van producten die Woonstad gebruikt. “We hebben bijvoorbeeld samen opgetrokken met het finetunen van dVizie voor de aanlevering van dVi aan CorpoData, en met de afronding van de DQ Monitor voor het meten van de datakwaliteit.”

Business intelligence

Even terug naar business intelligence. Waarom is dat het gouden spoor voor woningcorporaties?
“We hebben bij Woonstad Rotterdam ruim 50.000 woningen in ons bestand, en dus even zoveel klanten die heel verschillend zijn. Je kunt deze populatie niet als één geheel zien. Dat geldt ook voor onze woningen, van sociale huur tot koop, en alles wat daar tussenin zit. We hebben dus te maken met heel veel en heel divers, en dan moet je twee dingen wel willen. Het eerste is digitaal maatwerk leveren om recht te doen aan de bewoners. Als je data positief inzet, kun je bijvoorbeeld inspelen op de volgende stap voor een huurder: ‘gezien uw leeftijd kunnen we u nu een seniorenwoning aanbieden’. Des te meer we van iemand weten, des te meer we dat maatwerk kunnen leveren.”

Volgens Marcel is verder het digitaal maatwerk in het vastgoedbeheer belangrijk. “Denk aan het reparatie- en onderhoudsproces voor de woningen. We kunnen dat generiek doen, maar slimmer is om per woning te bepalen wat nodig is. En daar heb je data en informatie voor nodig. Die kunnen ons sturen in het nemen van beslissingen. Uiteindelijk zal dat slimmer werken ook betekenen dat we het gemeenschapsgeld beter inzetten.”

Hij beaamt dat 100% datakwaliteit een illusie is. “Mijn persoonlijke idee is dat als je data relevantie geeft die data wel vanzelf beter worden. Wat ik bedoel is dit: wanneer ik bij een online bestelling een telefoonnummer moet intikken, geef ik altijd een fake nummer. Behalve als ik wíl dat ze mij kunnen bellen. Sommige gegevens zullen dus nooit verkeerd worden vastgelegd.”

Uitdagen

Woonstad en CNS werken samen aan producten. Hoe ziet die samenwerking er in de praktijk uit?
“CNS ontwikkelt met haar kennis en kunde een product, kiest het moment dat wij kunnen aantakken waarna we de implementatie gaan monitoren om het product verder te verbeteren. Dat vind ik een plezierige en waardevolle manier van werken. Wacht je te lang met samenwerken, dan loop je het risico dat het product het net niet is. Begin je te vroeg, dan kun je verzanden in woorden en plannen. In onze werkwijze heb je een praktisch product dat we samen slimmer gaan maken. Woonstad is in staat om voldoende deskundigheid te leveren – we hebben zorgvuldig geïnvesteerd in de ICT en de I&A. De proof of the pudding is uiteindelijk datgene dat wij als corporatie aan het product toevoegen. In dat proces daag je elkaar voortdurend uit. Omdat wij en CNS elkaar vinden, maak je stappen in de plezierige race naar vernieuwing. Wat overigens fijn is in dat licht, is dat een van de CNS-consultants hier een dag per week zit.”

De DQ Monitor die door CNS ontwikkeld is, draait nu bij Woonstad Rotterdam. Volgens Marcel Zondervan zorgt die module ervoor dat daarmee datakwaliteit een zaak van de hele organisatie wordt. “Dat is de kracht van de DQ Monitor, die op een transparante manier aan onze 600 medewerkers toont hoe het met de kwaliteit van de data is. Ze kunnen de data die onder hun verantwoordelijkheid vallen zelf aanpassen. Het mooie is – zeg maar de psychologie van de datakwaliteit –  dat ze kunnen zien dat de data beter worden.”

Ethisch manifest

Om niet als ‘stiekeme databenutter’ te boek komen te staan werkt Woonstad aan een zogenoemd ethisch manifest dat de transparantie in het gebruik van data moet waarborgen. De corporatie wil eenieder de overtuiging meegeven dat ze goed met de data omgaat. “Wat Woonstad wil is een veilige omgeving voor haar klanten en medewerkers. Zie data als een verrijking in plaats van een bedreiging.” Het manifest is naar verwachting in het najaar klaar.

Samenvatting

Woonstad Rotterdam heeft 57.000 woningen en 3.000 eenheden overig vastgoed in de stad.

Toepassingen
 • Wonen
 • Financiën
 • Onderhoud
 • Verkoop
 • Woonruimteverdeling
Producten
 • Datawarehouse
 • DQMonitor
 • dViZie
Koppelingen
 • Key2Wocas
 • DWEX
 • DWEX Portal