“CNS gaat duidelijk aan kop in service en dienstverlening”

Woongoed ZVL in Terneuzen maakt gebruik van verschillende IT-leveranciers waarvan CNS een belangrijke is. De corporatie waar 70 mensen werken zet CNS in om rapportages te ontwikkelen vanuit CNS’ kennis en ervaring. Naar volle tevredenheid.

Manager Bedrijfsvoering Bart van Jole: “De manier waarop CNS de zaken oppakt volgens de korte lijntjes die daarvoor zijn, waarderen wij zeer. De CNS-mensen hebben verstand van zaken waardoor dingen snel worden opgelost. Dat vinden we heel prettig. We hoeven geen twee maanden te wachten voordat er iets gebeurt. Als ik de service en dienstverlening vergelijk met die van andere bedrijven of leveranciers gaat CNS duidelijk aan kop.”

Waar ligt dat aan?

Collega Ronny den Exter: “Ik denk bijvoorbeeld aan het opleidingsniveau van de medewerkers van CNS dat redelijk hoog is. Bovendien is de capaciteit of de bezetting bij het bedrijf altijd voldoende. Bij andere bedrijven of leveranciers schort het daar nog wel eens aan, waardoor klanten langer moeten wachten. Als je met een probleem zit, en je stelt een oplossing voor, dan vraagt CNS door tot je samen tot het gewenste resultaat komt. En het eerste resultaat is vaak al voor 90 procent goed.”

Tijdsbesparing

De Zeeuws-Vlaamse corporatie gebruikt dViZie van CNS al een aantal jaren. Bart en Ronny zijn zeer te spreken over dit programma om dVi aan CorpoData aan te leveren. “dViZie levert een behoorlijke tijdsbesparing op. Waren we er vroeger zeker een week mee bezig om alles goed te krijgen, nu hebben we binnen een dag zo’n belangrijke rapportage klaar”, aldus Bart.

CNS heeft voor Woongoed ZVL ook het kasstroomrapport gebouwd. Bart legt uit: “Tegenwoordig moeten we in de jaarrekening rapporteren op basis van de directe methode, dat betekent dat de directe ontvangsten en uitgaven op de bankrekening gerubriceerd moeten worden naar de verschillende posten. Het heeft wat tijd gekost van ons en CNS om het bewuste rapport te bouwen, maar uiteindelijk is het een mooi product geworden, waardoor we onze kasstromen duidelijk in beeld kunnen brengen. Vroeger verdeelden we handmatig de bedragen over de posten in Excel, en dat werk kostte veel tijd. Nu ben je maar twee uurtjes in de maand bezig om dat kasstroomoverzicht te krijgen.”

Kinderschoenen

Hoe kijken jullie aan tegen datakwaliteit?

Ronny: “De accountant hamert er steeds op om de data goed vast te leggen, maar het actieve beleid op datakwaliteit staat bij ons nog in de kinderschoenen. Met name het controleren en bijwerken van data kunnen nog beter. Waarom dat nog niet gebeurt? Volgens ons heeft dat met de historie te maken van hoe dat vroeger ging. Nu is er een omslagpunt gekomen om met de data aan de slag te gaan.”
Sinds kort geeft Woongoed ZVL professioneel handen en voeten aan het databeleid. Twee mensen onder wie Ronny gaan aan de slag op de nieuwe afdeling Informatievoorziening en -beleid. “We zijn ervan doordrongen dat datamanagement steeds belangrijker wordt. Mijn taak zal zijn om als teamcoach daaraan sturing te geven. Nu leggen wij op verschillende plekken data vast. Het is heel goed mogelijk om daarvoor één bron te gebruiken. Of om verschillende bronnen te koppelen. Het is de bedoeling om over een jaar een duidelijke structuur te hebben. De CNS-producten zijn immers ook gebaat bij een goede datakwaliteit”, aldus Ronny.

Waarom is datamanagement zo belangrijk geworden voor jullie?

“Het draagt bij aan de efficiënte organisatie die we willen zijn voor onze huurders. We willen bijvoorbeeld binnen Woongoed ZVL variabelen die gedragen worden door coaches die hun teams daarmee kunnen sturen op weg naar meer efficiëntie. In dat proces zijn betrouwbare en consistente data onontbeerlijk. In eerste instantie gaan we ons richten op het digitaal inplannen van afspraken van huurders. Dat proces willen we vernieuwen en stroomlijnen.”

Tot slot, komt Power BI ook naar Terneuzen?

Bart lachend: “We hebben zeker belangstelling voor Power BI. Binnenkort krijgen we een presentatie door CNS van de mogelijkheden. We hebben namelijk veel informatie in onze database maar we doen er eigenlijk te weinig mee. Daar hebben we nog een slag te winnen als je het hebt over het verwerken en analyseren van data. We zijn benieuwd.”

Samenvatting

Woningcorporatie met zo’n 6.000 woningen in Zeeuws-Vlaanderen.

Producten

  • DQ Monitor
  • dVizie

Koppelingen

  • Key2Wocas
  • Finacc