Mozaïek Wonen bouwt op het datawarehouse van CNS International

Mozaïek (www.mozaiekwonen.nl) is een middelgrote woningstichting met als verzorgingsgebied Gouda en Bodegraven. Mozaïek Wonen heeft ongeveer 8.500 woningen in eigendom en 1.000 woningen in beheer voor derden. Mozaïek Wonen is per 1 januari 2005 ontstaan uit een fusie van Woonstichting Ter Gouw en Het Volksbelang. Op 1 januari 2006 is daar Woningstichting Bodegraven aan toegevoegd. In 2008 besloot Mozaïek Wonen om een nieuw ERP-systeem te implementeren omdat het toen gebruikte systeem verouderd was en niet meer verder werd ontwikkeld door de leverancier. De keus viel op Empire van DSA·Vision. Snel daarna ontstond de behoefte om de (bestuurlijke) informatievoorziening ook te moderniseren.

Voordat het datawarehouse van CNS werd ingevoerd, werden de rapportages samengesteld met informatie uit het ERP en uit lijstwerk dat onder meer in Microsoft Excel en Access werd bijgehouden. Hierdoor kostte het samenstellen van rapportages een aanzienlijke hoeveelheid tijd. Daarnaast bleek de informatie van verschillende afdelingen niet altijd op elkaar aan te sluiten en in sommige gevallen dus moeilijk met elkaar vergelijkbaar.

mozaiek-wonen-kantoor-m

Om beslissingen beter te kunnen ondersteunen met informatie, besloot Mozaïek Wonen om het Woningbouw datawarehouse van CNS International in te voeren. De keuze werd mede ingegeven door de uitstekende relatie tussen CNS International en DSA·Vision. De laatste verkoopt de producten van CNS zelf onder de naam EM-Explorer. Inmiddels worden de gegevens uit Empire, Em-Project en WoningNet in het datawarehouse geïntegreerd tot één geheel.

Zowel standaardrapportage als ad hoc analyse wordt bij Mozaïek Wonen ondersteund door DataWarehouse Explorer, de rapportage- en analyse-tool van CNS. De trimesterrapportages worden nu door elke afdeling zelf opgeleverd. Dit is mogelijk omdat DataWarehouse Explorer dermate eenvoudig is in het gebruik dat per afdeling minstens één persoon aanwezig is die de rapportage kan maken zonder hulp van de IT-afdeling.

“Ik ben eigenlijk weinig meer bij de trimester-rapportage betrokken.”, zegt Charles Steevensz, binnen Mozaïek Wonen verantwoordelijk voor het functioneel beheer van het datawarehouse. “Omdat vrijwel alle informatie gebaseerd is op het datawarehouse worden de rapporten decentraal samengesteld, terwijl de gegevens toch met elkaar vergelijkbaar blijven. Ook voor ad hoc analyse gebruiken we DWE. Bijvoorbeeld wanneer we voor een investeringsbeslissing specifieke informatie nodig hebben over een cluster. Gebruikers kunnen nu zelf de benodigde informatie opzoeken.”

Het gebruik van CNS Woningbouw DWH helpt ons mede om onze strategische doelstellingen te bereiken.
Charles Steevensz, Strategie en Organisatie, Mozaïek Wonen

Ook over de ondersteuning door de technische afdeling van CNS is Mozaïek Wonen goed te spreken. “De mensen binnen CNS zijn goed op de hoogte van de woningbouwsector. Dat heeft de implementatie erg geholpen.”, gaat Steevensz verder. “Maar ook voor de doorlopende ondersteuning is dit heel belangrijk. Het CNS Woningbouw datawarehouse bestaat uit modellen die specifiek voor onze branche zijn, maar elke corporatie heeft zijn eigen eisen en wensen. Wanneer we de hulp van CNS nodig hebben voor maatwerk, dan zijn ze altijd in staat om ons goed en tijdig te helpen. De ondersteuning is gewoon goed.”

“Mozaïek Wonen heeft de afgelopen tijd een grote stap gemaakt in de manier waarop informatie wordt gebruikt.” zegt Steevensz. “Zo zien we veel duidelijker dan vroeger waar het schort aan de kwaliteit van onze data en informatie. De slag die we daarin hebben gemaakt maakt het nu al mogelijk voor ons om efficiënter te werken. In de toekomst zal het gebruik van de producten van CNS ons zeker helpen om onze strategische doelstellingen te bereiken.”

Samenvatting

Woningbouwcorporatie met 9.500 woningen in eigendom en beheer in Gouda, Bodegraven en Moordrecht

Toepassingen
 • Wonen
 • Dagelijks onderhoud
 • Projecten
 • Financieel
 • Strategie en beleid
Producten
 • WoningbouwDWH
 • WoningbouwETL
Koppelingen
 • DSA Vision Empire
  DSA Vision EM-Project
  Woningnet
 • DWEX
 • DWEX Portal