Alwel stelt verbeteringen vast met het datawarehouse van CNS

AlleeWonen (www.alleewonen.nl) is ontstaan in 2008 na een fusie van Singelveste Breda en Aramis Roosendaal en heeft 19.000 verhuurbare eenheden in beheer. AlleeWonen streeft ernaar de rol van maatschappelijk ondernemer dusdanig te vervullen dat meer perspectief wordt geboden voor buurten en wijken en de mensen die daar wonen.

Dle afgelopen jaren is de organisatie fors gegroeid vanwege diverse fusies. Mede hierdoor was informatie vaak verspreid over verschillende systemen waardoor het samenstellen van rapporten een tijdrovende bezigheid werd. Bovendien was AlleeWonen afhankelijk van een klein aantal medewerkers dat de rapportages kon samenstellen. Als gevolg konden budgethouders vaak niet tijdig worden geïnformeerd over bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de leegstand, wat weer tot onnodige kosten leidde.

alleewonen-kantoor-m

Ook de kwaliteit van de informatie werd als te laag ervaren. Oorzaak hiervan was dat het nieuw gekozen ERP-systeem geen rapportagetool bevatte waarmee de informatie ter controle overzichtelijk kon worden weergegeven. Ook het gebrek aan ‘snapshots’ waarmee achterhaald kan worden wat een cijfer precies aangaf op een bepaalde datum speelde de managers en budgethouders parten.

Om deze problemen op te lossen heeft AlleeWonen het datawarehouse van CNS ingevoerd. Hiermee wordt informatie uit het primaire systeem klaargezet voor rapportage, de historie van de gegevens wordt vastgehouden en de benodigde definities worden centraal beheerd en vastgelegd. Met de informatie uit het datawarehouse wordt nu de maand– en kwartaalrapportage naar het management gemaakt Daarnaast worden de gegevens uit de datawarehouse gebruikt voor de rapportage naar externen, zoals Aedex en de gemeenten.

Met de informatie in het datawarehouse hebben we de invoering van de DAEB-registratie aanzienlijk kunnen versnellen
Patrick Joosen, Adviseur Informatisering, AleeWonen

“Ook de teamleiders maken gebruik van de informatie die ze zelf, wanneer nodig, opvragen. Hiermee kunnen ze veel beter en veel sneller inspelen op ontwikkelingen.”, zegt Patrick Joosen, Adviseur Informatisering en functioneel beheerder bij AlleeWonen, “Ze hoeven bijvoorbeeld niet de kwartaalrapportage af te wachten om veranderingen in de leegstand te analyseren en hier vervolgens actie op te ondernemen. Ook worden fouten in registraties sneller ontdekt waardoor onnodige vertragingen voorkomen worden. Ook hebben de budgethouders veel beter inzicht in de ruimte die ze nog hebben binnen het budget. Dit kan voorkomen dat we mogelijkheden laten liggen om bijvoorbeeld bij te dragen aan de leefbaarheid in onze wijken.”

“Het werken met het datawarehouse van CNS bleek ook een voordeel te zijn bij de invoering van een nieuw ERP.”, vervolgt Patrick Joosen, “Toen één van onze vestigingen overging op het ERP-systeem dat bij de andere al in gebruik was, bleef de rapportage gewoon doorlopen. Omdat beide vestigingen al met DataWarehouse Explorer werkte, bleven veruit de meeste rapporten bruikbaar. We hoefden alleen enkele heel specifieke rapporten aan te passen.”

Ook voor de invoering van DAEB registratie blijkt het datawarehouse onmisbaar. De voortgang op de registratie van de inkomens van huurders, het labelen van panden als DAEB of niet-DAEB en het percentage scheefwonen wordt nu nauwgezet gevolgd en aangestuurd met behulp van de informatie uit het datawarehouse.

“Hoewel de kwaliteit van onze informatie al flink is verbeterd, blijft het een punt van aandacht.”, zegt Patrick Joosen, “Met behulp van het datawarehouse zien we mogelijkheden om daar verdere stappen in te maken in de nabije toekomst. En het verhoogde inzicht in de processen binnen AlleeWonen geeft ons de mogelijkheid om nog veel meer verbeteringen door te voeren.”

Samenvatting

Woningcorporatie met 19.000 verhuureenheden in Breda en Roosendaal.

Toepassingen
 • Financiën
 • Wonen
 • Dagelijks onderhoud
 • Externe rapportage
Producten
 • WoningbouwDWH
 • WoningbouwETL
Koppelingen
 • DSA Vision Empire
  DSA Vision EM-Match
  DSA Vision EM-Project
 • DWEX
 • DWEX Portal
 • DWEX Scheduler