Verantwoording

Het opleveren van verantwoordingsstukken kan een flinke uitdaging zijn. Niet alle gegevens zijn beschikbaar in de vorm zoals CorpoData vereist. Het bewerken van data in spreadsheets maakt het moeilijk om de uiteindelijk opgeleverde informatie te herleiden tot de bron.